CRAN/E | R Packages from Chengfeng Liu

Chengfeng Liu

Author of 1 R package

Quick info

Chengfeng Liu has worked on 1 package so far. In total, Chengfeng Liu has worked with 9 other authors on those packages. A true team player!

Packages overview

Ball

Package details

Ball

Statistical Inference and Sure Independence Screening via Ball Statistics

Jin Zhu , Wenliang Pan , Yuan Tian , Weinan Xiao , Chengfeng Liu , Ruihuang Liu , Yue Hu , Hongtu Zhu , Heping Zhang , Xueqin Wang

Colleagues

Jin Zhu
Wenliang Pan
Yuan Tian
Weinan Xiao
Ruihuang Liu
Yue Hu
Hongtu Zhu
Heping Zhang
Xueqin Wang