CRAN/E | R Packages from Chia-Yi Chiu

Chia-Yi Chiu

Author of 2 R packages

Quick info

Chia-Yi Chiu has worked on 2 packages so far. In total, Chia-Yi Chiu has worked with 3 other authors on those packages. Nice teamwork!

Packages overview

ACTCD
NPCD

Package details

ACTCD

Asymptotic Classification Theory for Cognitive Diagnosis

Chia-Yi Chiu , Wenchao Ma

NPCD

Nonparametric Methods for Cognitive Diagnosis

Yi Zheng , Chia-Yi Chiu , Jeffrey A. Douglas

Colleagues

Wenchao Ma
Yi Zheng
Jeffrey A. Douglas