CRAN/E | R Packages from Chun-Sheng Liang

Chun-Sheng Liang

Author of 1 R package

Quick info

Chun-Sheng Liang has worked on 1 package so far. In total, Chun-Sheng Liang has worked with 7 other authors on those packages. A true team player!

Packages overview

dataprep

Package details

dataprep

Efficient and Flexible Data Preprocessing Tools

Chun-Sheng Liang , Hao Wu , Hai-Yan Li , Qiang Zhang , Zhanqing Li , Ke-Bin He , Lanzhou University , Tsinghua University

Colleagues

Hao Wu
Hai-Yan Li
Qiang Zhang
Zhanqing Li
Ke-Bin He
Lanzhou University
Tsinghua University