CRAN/E | R Packages from Chuwen Liu

Chuwen Liu

Author of 1 R package

Quick info

Chuwen Liu has worked on 1 package so far. In total, Chuwen Liu has worked with 3 other authors on those packages. Nice teamwork!

Packages overview

bzinb

Package details

bzinb

Bivariate Zero-Inflated Negative Binomial Model Estimator

Hunyong Cho , Chuwen Liu , Jinyoung Park , Di Wu

Colleagues

Hunyong Cho
Jinyoung Park
Di Wu